XXIX Niedziela Zwykła - 22.10.2023 r.

         Celebrans                                            Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

700    o. Krzysztof                                               1. o. Piotr Z.                                                   

830     o. Jarosław                                              1. o. Andrei                  2. o. Paweł

1000  o. Michał                                                   1. o. Artur                    2.  o. Piotr Z.

1130   o. Krzysztof                                               1. o. Andrzej M. D.    2. o. Jarosław       

1300  o. Piotr Z.                                                  1. o. Paweł                  2. o. Andrzej K.

1600  o. Artur                                                      1. o. Michał                2. o. Andrzej M. D.

1800   o. Paweł                                                    1. o. Andrzej K.          2.  o. Jarosław