XXV Niedziela Zwykła - 24.09.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Stanisław                          1. o. Mirosław                 

8.30      o. Andrzej K.                         1. o. Jarosław                        2 . o. Andrzej C.

10.00    o. Jarosław                            1. o. Paweł                              2.  o. Stanisław                                           

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej M.D.                  2. o. Andrzej K.    

13.00    o. Mirosław                           1. o. Michał                             2. o. Jarosław

14.15    o. Mirosław                            1. o. Paweł

16.00    o. Michał                               1. o. Andrzej K.                      2. o. Andrzej M.D.

18.00    o. Paweł                                 1. o. Michał                             2. o. Mirosław        

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.