XXIV Niedziela Zwykła - 17.09.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00     o. Stanisław                           1. o. Krzysztof                  

8.30      o. Krzysztof                           1. o. Andrzej C.                       2 . o. Andrzej K.

10.00    o. Michał                               1. o. Mirosław                        2.  o. Stanisław                                          

11.30    o. Andrzej C.                         1. o. Andrzej M.D.                  2. o. Andrzej K.    

13.00    o. Mirosław                          1. o. Michał                             2. o. Stanisław

16.00    o. Andrzej K.                        1. o. Andrzej C.                      2. o. Andrzej M.D.

18.00    o. Paweł                                1. o. Michał                             2. o. Mirosław        

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.