XXII Niedziela Zwykła - 03.09.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00     o. Andrzej K.                          1. o. Michał                     

8.30     o. Jarosław                            1. o. Mirosław                       2 . o. Andrzej C.

10.00   o. Piotr Z.                              1. o. Andrzej K.                      2.  o. Paweł                                               

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Piotr Z .                          2. o. Jarosław        

13.00    o. Mirosław                          1. o. Stanisław                      2. o. Paweł

16.00    o. Stanisław                          1. o. Andrzej M.D.               2. o. Andrzej K.

18.00    o. Paweł                                 1. o. Piotr Z.                          2. o. Jarosław            

 

Homilia  – celebrans lub List KEP z okazji XIII  Tygodnia Wychowania

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.