XI Niedziela Zwykła - 18.06.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Krzysztof                 

8.30      o. Paweł                                 1. o. Andrzej C.                    2 . o. Andriej                                              

10.00    o. Krzysztof                           1. o. Stanisław M.                2.  o. Mirosław                                            

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Paweł                          2. o. Albert                                      

13.00    o. Mirosław                            1. o. Krzysztof                    2. o. Stanisław M.

16.00    o. Stanisław M.                     1. o. Paweł                        2. o. Albert

18.00    o. Paweł                                 1. o. Andrzej C.                    2. o. Mirosław                     

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.