UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ - 04.06.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław M.                    1. o. Cezary                   

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andriej                   2 . o. Andrzej C.                                              

10.00    o. Cezary                                1. o. Mirosław                2.  o. Stanisław M.                                           

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.              2. o. Jarosław                           

13.00    o. Mirosław                           1. o. Krzysztof                 2. o. Andrzej K.

16.00    o. Piotr Z.                               1. o. Artur                      2. o. Paweł  

18.00    o. Paweł                                  1. o. Piotr Z.                  2. o.  Jarosław                        

 

Homilia  – br. Szymon Janowski OFMCap, sekretarz misyjny