UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 28.05.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Andrzej C.            

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andriej                   2 . o. Mirosław                                                

10.00    o. Artur                                  1. o. Krzysztof                2.  o. Andrzej K.                                                

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Paweł                      2. o. Jarosław                           

13.00    o. Mirosław                           1. o. Piotr Z.                    2. o. Andrzej K.

16.00    o. Piotr Z.                               1. o. Paweł                     2. o. Cezary

18.00    o. Paweł                                  1. o. Artur                      2. o.  Jarosław                           

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.