UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 21.05.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Paweł                                 1. o. Jarosław               

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Stanisław M.          2 . o. Mirosław                                                          

10.00    o. Cezary                                1. o. Piotr Z.                    2.  o. Andrzej M. D.                                          

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Paweł                      2. o. Krzysztof                          

13.00    o. Mirosław                            1. o. Andrzej K.              2. o. Piotr Z.

16.00    o. Jarosław                             1. o. Cezary                     2. o. Andrzej C.

18.00    o. Piotr                                   1. o. Paweł                       2. o.  Jarosław                          

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.