NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ - 02.04.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Jarosław                              1. o. Cezary                   2. O. Krzysztof    

8.30      o. Stanisław M.                      1. o. Mirosław               2 . o. Paweł                 3. o. Andrzej C.            4. o. Piotr Z.            

10.00    o. Krzysztof                            1. o. Andrzej K.              2.  o. Jarosław          3. o. Stanisław K.        4. o. Andrzej M.D                              

11.30    o. Andrzej C.                        1. o. Stanisław M.        2. o. Paweł                     3. o. Piotr Z.                4. o. Cezary

13.00    o. Mirosław                           1. o. Andrzej M.D.         2. O. Krzysztof           3. O. Albert                 4. o. Artur

16.00    o. Piotr Z.                              1. o. Stanisław M.           2. o. Andrzej C.          3. o. Andrzej K.           4. o. Stanisław K.

18.00    o. Paweł                                1. o. Mirosław                 2. o.  Jarosław             3. O. Artur                   4. O. Andrzej M.D                                                                                                  

 

Homilia  – Opis Męki Pańskiej

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.