I Niedziela WLKP - 26.02.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                              1. o. Mirosław  

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Cezary                             2 . o. Andrzej C.                                       

10.00    o. Krzysztof D.                        1. o. Jarosław                        2.  o. Piotr Z.                       3.o. Stanisław K.                             

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Krzysztof                         2. o. Andrzej K.             

13.00    o. Piotr                                    1. o. Paweł                               2. o. Andrzej D.

14.15    o. Mirosław   – Msza dla dzieci komunijnych                              1. o. Piotr  Z.

16.00    o. Cezary                                 1. o. Andrzej  K.                     2. o. Stanisław M

18.00    o. Paweł                                   1. o. Mirosław                       2. o.  Jarosław                     3. O. Stanisław K      

 

Homilia  – List Metropolity Lubelskiego na Wielki Post

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.