II Niedziela Zwykła - 15.01.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00     o. Andrzej K.                           1. o. Artur                         

8.30      o. Piotr Z.                                1. o. Andriei                              2 . o. Mirosław                                                

10.00    o. Artur                                    1. o. Stanisław M                      2.  o. Stanisław K.                      3. o. Jarosław

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej M.D.                    2. o. Krzysztof D.                      

13.00    o. Mirosław                             1. o. Cezary                                2. o. Paweł  

16.00    o. Stanisław M.                       1. o. Andrzej K.                          2. o. Piotr Z.

18.00    o. Paweł                                    1. o. Andrzej C.                          2. o.  Jarosław                                    

 

Homilia  – ks. Piotr Jarosiewicz

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.