Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2023 r.

  1. Dzisiaj w Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli w tzw. „Święto Trzech Króli”, przy wyjściu z kościoła jest do wzięcia poświęcona kreda i kadzidło. Kredą wypisujemy na drzwiach naszych domów litery C M  B, przedzielone małymi krzyżami „+”, co jest skrótem łacińskiej formuły “Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom”, dodając po tych literach rok 2023. Można oczywiście zachować drugą formę, również poprawną, choć znacznie późniejszą, czyli litery K M B, oznaczające tradycyjne imiona Mędrców ze Wschodu. Te znaki na drzwiach naszego domu będą widocznym świadectwem naszej więzi ze wspólnotą Kościoła Katolickiego. Dziękujemy za ofiary składane do wystawionych puszek za kredę i kadzidło.

 

  1. Dziękujemy również za dzisiejsze ofiary składane na tace, które są przeznaczone na potrzeby misji prowadzonych przez naszą Warszawską Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

 

  1. Na czas trwania wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą, w kruchcie od strony zakrystii jest wystawiona poświęcona woda. Na stolikach przy drzwiach wyjściowych jest jeszcze świąteczny Zwiastun, który można wziąć i komuś podarować. POCZYTAJKA dzisiaj nie czynna.

 

  1. Życzymy Wam wszystkim Bracia i Siostry dobrego odpoczynku świątecznego. Niech Pan błogosławi Wasze domy i rodziny.