Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00      o. Jarosław                              1. o. Mirosław                         

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Andrzej C.                       2 . o. Andrzej K.                                                

10.00    o. Krzysztof D.                          1. o. Piotr Z.                             2.  o. Cezary                   

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Andrzej M.D.                   2. o. Andrzej D.                        3. Andrzej K.

13.00    o. Mirosław                             1. o. Stanisław K.                      2. o. Stanisław M.

16.00    o. Piotr Z.                                  1. o. Artur                                 2. o. Paweł      

18.00    o. Paweł                                    1. o. Krzysztof                          2. o.  Jarosław                           

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.