RADA DUSZPASTERSKA 2023 – 2028

Rada Duszpasterska 2023 – 2028 r.

 

Z urzędu:

 

 1. br. Mirosław Ferenc            –  proboszcz parafii, przewodniczący rady
 2. br. Paweł Działa                   –  wikariusz parafii
 3. br. Piotr Zacharski              –  wikariusz parafii
 4. s. Anna Łyko                         –  przełożona  Sióstr Honoratek
 5. s. Agnieszka Pilska              –  przełożona  Sióstr Kapucynek NSJ

 

Z wyboru:

 

 1. Albin Krzymowski              –  Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU)
 2. Marek Wójtowicz               –  Domowy Kościół    
 3. Grażyna Bartoszek             –  Grupa Modlitwy o. Pio
 4. Joanna Kontnik                  –  SPPP
 5. Henryk Szalast                    –  Żywy Różaniec                 
 6. Leontyna Gil                        –  Neokatechumenat  
 7. Małgorzata Jędryszek       –  Odnowa w Duchu Świętym             
 8. Maria Wójtowicz                –  Grupa Modlitwy św. Rity
 9. Zofia Polska                         –  Klub Seniora
 10. Marcin Mazurek                  –  Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ), zastępca przewodniczącego rady  
 11. Kinga Zajączkowska            – Oaza Młodzieżowa  
 12. Grzegorz Rydz                     –  Dzieci Fatimskie, Schola „Barka”

                           

Mianowani:

 

 1.  Michał Wójtowicz       – przedstawiciel pracowników kościoła, skarbnik rady
 2.  Emil Zięba                    – przedstawiciel laikatu, Koło Fotograficzne
 3. Małgorzata Grzenia    – przedstawiciel katechetów i  Redakcji Zwiastuna, sekretarz rady