I Niedziela Adwentu - 27.11.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                             1. o. Artur                           

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Andriej                               2. o. Andrzej C.                                               

10.00    o. Artur                                    1.  o. Paweł                                2.  o. Jarosław                           

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej D.                          2. o. Piotr Z.              

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej M.D.                     2. o. Andrzej K.  

14.15    o. Mirosław

16.00    o. Paweł                                   1. o. Stanisław K.                          2. o. Cezary

18.00    o. Piotr Z.                                1. o. Mirosław                              2. o.  Jarosław                                  

 

Homilia  – List Pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent 2022

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.