Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław K.                        1. o. Cezary                           

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Piotr Z                         2. o. Andrzej K.                                         

10.00    o. Artur                                     1. o. Andrzej M.D.                2.  o. Stanisław K.                        

11.30    o. Piotr Z.                                1. o. Andrzej D.                    2. o. Krzysztof                 

13.00    o. Mirosław                             1. o. Paweł                             2. o. Artur

16.00    o. Andrzej K.                            1. o. Stanisław K.                   2. o. Stanisław M.         

18.00    o. Paweł                                   1. o. Mirosław                     2. o.  Jarosław                                

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.