XXV Niedziela Zwykła - 18.09.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Stanisław M.                     1. o. Mirosław                            

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Michał K.                      2. o. Artur                                                

10.00    o. Artur                                    1. o. Andrzej M.D.                2.  o. Stanisław M.                        

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Paweł                            2. o. Andrzej K.                

13.00    o. Mirosław                             1. o. Piotr  Z.                          2. o. Andrzej D.

16.00    o. Piotr Z.                                 1. o. Andrzej K.                      2. o. Stanisław M.          

18.00    o. Paweł                                   1. o. Piotr Z.                           2. o.  Andrzej M.D.                                  

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.