XXII Niedziela Zwykła - 28.08.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                              1. o. Andrzej D.                           

8.30      o. Stanisław K.                        1. o. Paweł                             2. o. Andrzej C.                                       

10.00    o. Andrzej D.                            1.  o. Jarosław                       2.  o. Mirosław                 

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Łukasz                            2. o. Stanisław K.                      

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej D.                     2. o. Andrzej C.

 

PO POŁUDNIU

18.00    o. Paweł                                   1. o. Mirosław                        2. o. Jarosław    

19.30    o. Stanisław M.                       1. o. Stanisław K.                    2. o.  Łukasz                                

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.