XXI Niedziela Zwykła - 21.08.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław M.                      1. o. Rafał S.                           

8.30      o. Rafał S.                                1. o. Andrzej C.                       2. o. Stanisław K.                                              

10.00    o. Łukasz                                 1.  o. Mirosław                       2.  o. Andrzej M.D.                     

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Stanisław K.                    2. o. Łukasz                  

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej M.D.                  2. o. Andrzej C.

 

PO POŁUDNIU

18.00    o. Stanisław K.                       1. o. Stanisław M.                         2. o. Łukasz  

19.30    o. Łukasz                                 1. o. Mirosław                               2. o.  Stanisław K.                              

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.