UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - 15.08.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Piotr Z.                                1. o. Łukasz                           

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Andrzej C.                       2. o. Stanisław M.                                             

10.00    o. Cezary                                   1.  o. Stanisław K.                   2.  o. Mirosław                          

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej M.D.                   2. o. Piotr Z.                

13.00    o. Mirosław                              1. o. Łukasz                              2. o. Stanisław M.

 

PO POŁUDNIU

18.00    o. Stanisław M.                       1. o. Andrzej M.D.                         2. o. Andrzej C.      

19.30    o. Łukasz                                   1. o. Cezary                                   2. o.  Mirosław                                 

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.