XIX Niedziela Zwykła - 07.08.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Jarosław                             1. o. Andrzej D.                           

8.30      o. Stanisław M.                       1. o. Stanisław K.                      2. o. Andrzej M.D.                                          

10.00    o. Andrzej D.                           1.  o. Mirosław                          2.  o. Jarosław              

11.30    o. Stanisław K.                         1. o. Artur                                  2. o. Piotr Z.               

13.00    o. Mirosław                              1. o. Andrzej M.D.                    2. o. Stanisław M.

 

PO POŁUDNIU

18.00    o. Artur                                   1. o. Mirosław                               2. o. Jarosław            

19.30    o. Piotr  Z.                               1. o. Stanisław K.                          2. o.  Stanisław M.                              

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.