XVII Niedziela Zwykła - 24.07.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                              1. o. Andrzej C.                          

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Stanisław                          2. o. Artur                                            

10.00    o. Stanisław                             1.  o. Piotr                                  2.  o. Mirosław                         

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej M.D.                    2. o. Andrzej D.                      

13.00    o. Mirosław                             1. o. Artur                                  2. o. Łukasz

 

PO POŁUDNIU

18.00    o. Piotr                                 1. o. Andrzej M.D.                        2. o. Mirosław

19.30    o. Artur                                1. o. Łukasz                                     2. o.  Stanisław                                    

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.