XVI Niedziela Zwykła - 17.07.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Jarosław                            1. o. Mirosław                          

8.30      o. Artur                                    1. o. Łukasz                          2. o. Andrzej C.                                         

10.00    o. Cezary                                  1.  o. Krzysztof D.                 2.  o. Stanisław                 

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej M.D.                2. o. Artur                      

13.00    o. Mirosław                             1. o. Cezary                            2. o. Krzysztof D.

 

PO POŁUDNIU

18.00    o. Łukasz                                  1. o.  Mirosław                        2. o. Jarosław   

19.30    o. Krzysztof D.                         1. o. Stanisław                        2. o.  Cezary                                

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.