XV Niedziela Zwykła - 10.07.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00     o. Krzysztof D.                        1. o. Jarosław                          

8.30      o. Łukasz                                  1. o. Mirosław                      2. o. Andrzej C.                                                   

10.00    o. Jarosław                               1.  o. Cezary                          2.  o. Krzysztof D.                         

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Andrzej M.D.                2. o. Stanisław               

13.00    o. Mirosław                              1. o. Cezary                            2. o. Łukasz

 

PO POŁUDNIU

18.00    o. Stanisław                             1. o.  Andrzej M.D.                2. o. Jarosław    

19.30    o. Cezary                                    1. o. Krzysztof D.                   2. o.  Mirosław                           

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.