XIV Niedziela Zwykła - 03.07.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Stanisław                            1. o. Andrzej C.                          

8.30      o. Jarosław                              1. o. Mirosław                        2. o. Paweł                                              

10.00    o. Łukasz                                   1.  o. Krzysztof D.                 2.  o. Stanisław                

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Andrzej M.D.                2. o. Jarosław                

13.00    o. Mirosław                              1. o. Łukasz                             2. o. Krzysztof D.      

 

     PO POŁUDNIU!

 

18.00    o. Krzysztof D.                            1. o.  Andrzej M.D.                2. o. Jarosław   

19.30    o. Paweł                                        1. o. Stanisław                        2. o.  Mirosław                           

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.