XIII Niedziela Zwykła - 26.06.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00      o. Jarosław                              1. o. Mirosław                          

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Andrzej C.                     2. o. Artur                                               

10.00    o. Krzysztof D.                        1.  o. Paweł                             2.  o. Jarosław                 

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Artur                               2. o. Stanisław                 

13.00    o. Mirosław                             1. o. Krzysztof D.                   2. o. Paweł        

16.00    o. Artur                                     1. o.  Andrzej C.                     2. o. Mirosław  

18.00    o. Paweł                                    1. o. Stanisław                       2. o.  Jarosław                                        

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.