XII Niedziela Zwykła - 19.06.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00       o. Paweł                                  1. o. Jarosław                          

8.30      o. Stanisław                             1. o. Andrzej C.                       2. o. Andrzej M.D.                                            

10.00    o. Paweł                                   1.  o. Stanisław                        2.  o. Mirosław                

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Jarosław                         2. o. Andrzej M.D                        

13.00    o. Mirosław                              1. o. Paweł                               2. o. Andrzej C.             

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Andrzej D.                      2. o. Mirosław  

18.00    o. Andrzej D.                           1. o. Paweł                                2. o.  Stanisław                                       

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.