Uroczystość Bożego Ciała - 16.06.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00     o. Jarosław                              1. o. Andrzej D.                          

8.30      o. Andrzej D                            1. o. Łukasz                             2. o. Artur                                              

10.00    o. Mirosław                              1.  o. Krzysztof D.                  2.  o. Paweł             3. o. Andrzej M.D                            

11.30    – NIE MA MSZY Św.!

13.00    o. Paweł                                    1. o. Łukasz                            2. o. Stanisław               

16.00    o. Łukasz                                   1. o.  Mirosław                       2. o. Andrzej C.

18.00    o. Stanisław                              1. o. Artur                               2. o.  Jarosław                                        

 

Homilia  – celebrans. o godz. 10.00 ks. Michal Pierzchała, diec. częstochowska 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.