UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 05.06.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00 o. Krzysztof D.                             1. o. Andrzej C.                          

8.30      o. Jarosław                               1. o. Stanisław                     2. o. Krzysztof D.                                                 

10.00    o. Łukasz                                   1.  o. Mirosław                    2.  o. Jarosław                   

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Łukasz                          2. o. Andrzej D.                 

13.00    o. Mirosław                              1. o. Andrzej C.                    2. o. Krzysztof D.            

16.00    o. Andrzej D.                            1. o.  Stanisław                     2. o. Mirosław    

18.00    o. Paweł                                     1. o. Łukasz                            2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  – Celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.