VI NIEDZIELA WLKN - 22.05.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00      o. Stanisław                            1. o. Paweł                          

8.30      o. Jarosław                              1. o. Andrzej C.                    2. o. Mirosław                                                            

10.00     o. Cezary                                 1.  o. Łukasz                         2.  o. Stanisław                      

11.30     o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej D.                    2. o. Jarosław               

13.00     o. Paweł                                   1. o. Krzysztof D.                 2. o. Łukasz                   

16.00    o. Łukasz                                  1. o.  Cezary                          2. o. Stanisław          

18.00    o. Mirosław                              1. o. Paweł                           2. o.  Jarosław                                      

 

Homilia  – br. Michał Baczkura i br. Krzysztof Fabich  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.