V NIEDZIELA WLKN - 15.05.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o.  Jarosław                             1. o. Krzysztof D.                         

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Andrzej C.                    2. o. Stanisław                                                            

10.00    o. Artur                                    1.  o. Paweł                            2.  o. Mirosław                      

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej D.                    2. o. Kamil                   

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej M.D.               2. o. Paweł                   

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Cezary                          2. o. Andrzej C.        

18.00    o. Paweł                                    1. o. Artur                          2. o.  Kamil                                           

 

Homilia  – Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.