IV NIEDZIELA WLKN - 08.05.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

6.00      o.  Stanisław                          1. o. Paweł                         

8.30      o. Jarosław                              1. o. Andrzej C.                    2. o. Mirosław                                                            

10.00    o. Artur                                    1.  o. Stanisław                     2.  o. Jarosław                        

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej M.D.                 2. o. Kamil                  

13.00    o. Mirosław                             1. o. Cezary                           2. o. Paweł                  

16.00    o. Kamil                                    1. o.  Andrzej M.D.             2. o. Andrzej C.        

18.00    o. Paweł                                    1. o. Mirosław                     2. o.  Jarosław                                                

 

Homilia  –  br. Artur Fredo, Rektor WSD

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.