Uroczystość NMP Królowej Polski - 03.05.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

6.00      o. Jarosław                              1. o. Stanisław                         

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Łukasz                         2. o. Andrzej C.                                      

10.00    o. Krzysztof D.                        1.  o. Andrzej D.                   2.  o. Andrzej M.D.                  

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Krzysztof D.                 2. o. Cezary                   

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej D.                    2. o. Łukasz                  

16.00    o. Łukasz                                  1. o.  Jarosław                     2. O. Andrzej M.D.    

18.00    o. Cezary                                   1. o. Mirosław                     2. o.  Stanisław                                              

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.