III NIEDZIELA WLKN - 01.05.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

6.00      o. Paweł                                   1. o. Mirosław                        

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Andrzej C.                     2. o. Łukasz                                          

10.00    o. Cezary                                 1.  o. Andrzej D.                   2.  o. Andrzej M.D.                

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Cezary                           2. o. Mirosław            

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej D.                    2. o. Łukasz                  

16.00    o. Łukasz                                  1. o.  Krzysztof D.                 2. O. Andrzej M.D.   

18.00    o. Krzysztof D.                         1. o. Cezary                           2. o.  Andrzej C.                                             

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.