NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 17.04.2022 r.

 1. Kochani Bracia i Siostry, Drodzy Parafianie i wszyscy nasi Przyjaciele i Sympatycy związani z Poczekajką; Darczyńcy, Dobrodzieje, osoby konsekrowane, członkowie różnych wspólnot, grup, członkowie Stowarzyszenia. Święta Wielkanocne to bardzo pracowity czas w kościele, te święte dni Triduum Paschalnego, są naznaczone posługą i pracą wielu osób. Pozwólcie, że najpierw serdecznie podziękuję moim Braciom z klasztoru i z seminarium, za posługę wobec Was: za posługę we wspólnotach i w grupach modlitewnych, za prowadzenie nabożeństw w kościele, a szczególnie za cierpliwą posługę w konfesjonałach, za odprawiane Eucharystie, za głoszenie słowa Bożego, za posługę wobec chorych w domach, oraz Braciom kapelanom za posługę chorym w szpitalu. Br. Markowi z zakrystii, za jego godziny spędzone w kościele, i za jego otwarte serce dla was; pozostałym Braciom za posługi na furcie, w klasztorze i w refektarzu. Bracia kochani, na ręce gwardiana, br. Jarka składam Wam gorące podziękowania, życzę Wam dobrych i błogosławionych świąt; niech Zmartwychwstały Pan da Wam trochę odpoczynku, i wzmocni Wasze siły i ducha. Na ręce br. Cezarego, wicerektora seminarium i br. Krzysztofa, ceremoniarza, serdecznie dziękuję wszystkim Braciom z seminarium i ponowicjatu za ich służbę liturgiczną, i wszelką pomoc w ogarnięciu krok po kroku całego Triduum, wszystkich znaków, całego bogactwa tej liturgii. Na ręce br. Pawła oraz Kuby Basaka składam gorące podziękowania całej służbie liturgicznej: lektorom, ministrantom, kandydatom oraz Dzieciom Fatimskim.
 2. Wyrazy serdecznej wdzięczności kieruję do pana Michała Wójtowicza oraz pani Marii Wójtowicz i pani Ani Pasek wraz z innymi członkami rodziny za trud i poświęcenie w przygotowaniu kościoła na Święta Wielkanocne, za przygotowanie Ciemnicy i pięknego Grobu Pańskiego, i dziękuję za Waszą codzienną, cichą i sumienną troskę o ten kościół. Wielu łask Bożych Wam życzę.
 3. Dziękuję wszystkim wspólnotom i grupom za prowadzenie czuwania w Ciemnicy oraz za całonocną adorację przy Grobie Pańskim. Dziękuję mieszkańcom poszczególnych osiedli i ulic, każdemu z Was, że znaleźliście czas w dzień i w nocy, i ofiarowaliście ten czas Panu Bogu jako dar serca na modlitwie i adoracji.
 4. Dziękuję p. Konradowi Tomiakowi, naszemu organiście za czuwanie nad oprawą muzyczną liturgii tych dni i za prowadzony śpiew. Dzięki firmom: “STR STUDIO” Rafał Dzierba oraz “MUND LABS” Jan Drzewiecki mieliśmy również transmisję on-line całego Triduum Paschalnego, za co również serdecznie dziękujemy.
 5. Dziękuję wszystkim czytającym i śpiewającym psalmy, dk. Mateuszowi za exultet, braciom z seminarium za śpiewaną Mekę Pańską, za prowadzenie Jutrzni. 
 6. Kochani Bracia i Siostry! W imieniu całej naszej braterskiej wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów składamy Wam serdeczne życzenia obfitego błogosławieństwa. Niech obecność Jezusa Zmartwychwstałego towarzyszy Wam na co dzień i prowadzi Was w pokoju drogą życia i wiary. Niech w Waszych sercach budzi się coraz większa ufność w Jego moc miłości i miłosierdzia. Życzymy Wam mimo tego trudnego czasu i różnych przeszkód radosnego świętowania.
 7. Dzisiejsza Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczyna okres wielkanocny, który Kościół obchodzi „w radości i weselu”, aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Osiem pierwszych dni stanowi Oktawę Wielkiej Nocy, i obchodzi się je jako „uroczystości Pańskie”. Dlatego w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 8. Oktawa Wielkanocy zakończy się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Przypominamy o trwającej od piątku nowennie do Bożego Miłosierdzia, zachęcamy do odmawiania codziennie Koronki do Bożego Miłosierdzia. W tym tygodni Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie o godz. 17.30. W oktawie Wielkiej Nocy zachęcamy Was do używania pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! i odpowiedzi na to wezwanie: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!
 9. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. 
 10. Sakrament Bierzmowania dla młodzieży grupy najstarszej w sobotę 23 kwietnia o godz. 16.00. Próba generalna dla młodzieży przed bierzmowaniem w piątek 22 kwietnia o godz. 19.00. 
 11. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia od 15.00 do 16.00.

 

Życzenia Wielkanocne Arcybiskupa Lubelskiego

„ Przez zmartwychwstanie Chrystusa otwierają się bramy otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera wierzącym niebo. Ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem. Wszystko to sprawia jedna i ta sama męka Zbawiciela: dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba. Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym”.

Radosne orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa po raz kolejny obiega ziemię, a wielkie tajemnice zbawienia wspominane są i uobecniane w liturgii Kościoła. Wraz z pierwszymi Świadkami pustego grobu radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, smutkiem i lękiem.  Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do swych uczniów z darem pokoju. Zalęknionym dodaje odwagi i posyła ich na cały świat, aby świadczyli o Jego zmartwychwstaniu i zanieśli orędzie pokoju do wszystkich narodów. Niech dotrze ono zwłaszcza do Ukrainy, zmagającej się z brutalną przemocą rosyjskiej agresji. Modlimy się o sprawiedliwy pokój dla udręczonego narodu, pomagamy tym, którzy bronią swojej niepodległości i z otwartym sercem przyjmujemy szukających schronienia w naszym kraju. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym – wiernym Towarzyszem ludzkich dróg – obudzi w naszych sercach nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Niech pozwoli nam doświadczyć nowości paschalnego życia, odnowionego spojrzenia na sprawy człowieka i świata oraz podejmować nowe dzieła miłości i dobroci.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!            

   + Stanisław Budzik,  Arcybiskup Metropolita Lubelski