V NIEDZIELA WLKP - 03.04.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Mirosław      

8.30      o. Artur                                  1. o. Paweł                             2. o. Andrzej C.                                             

10.00    o. Krzysztof D.                     1.  o. Stanisław                       2.  o. Jarosław          

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Artur                              2. o. Cezary

13.00    o. Mirosław                           1. o. Krzysztof D.                  2. o. Łukasz

16.00    o. Stanisław                          1. o.  Andrzej C.                    2. o. Artur

18.00    o. Paweł                                 1. o. Mirosław                      2. o.  Jarosław                                              

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.