IV NIEDZIELA WLKP (Laetare) - 27.03.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Łukasz                                            1. o. Andrzej C.     

8.30      o. Krzysztof D.                                   1. o. Mirosław                       2. o. Cezary                                       

10.00    o. Cezary                                            1.  o. Łukasz                           2.  o. Paweł            

11.30    o. Andrzej C.                                      1. o. Jarosław                         2. o. Stanisław

13.00    o. Mirosław                                        1. o. Andrzej M.D.                 2. o. Łukasz

16.00    o. Stanisław                                        1. o.  Paweł                            2. o. Cezary

18.00    o. Paweł                                              1. o. Mirosław                      2. o.  Jarosław                                              

 

Homilia  –  ks. dr Piotr Jarosiewicz, rekolekcjonista

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.