VIII Niedziela Zwykła - 27.02.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Łukasz   

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andrzej C.                        2. o. Mirosław                                            

10.00    o. Krzysztof D.                      1.  o. Paweł                               2.  o. Stanisław                  

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej M.D.                  2. o. Andrzej D.       

13.00    o. Mirosław                           1. o. Łukasz                              2. o. Krzysztof D.        

16.00    o. Łukasz                               1. o.  Stanisław                         2. o. Artur

18.00    o. Paweł                                1. o. Cezary                              2. o.  Jarosław                                           

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.