VII Niedziela Zwykła - 20.02.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                              1. o. Mirosław   

8.30      o. Krzysztof D.                        1. o. Artur                                 2. o. Paweł                                                 

10.00    o. Artur                                     1.  o. Krzysztof D.                   2.  o. Stanisław                  

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Cezary                               2. o. Jarosław       

13.00    o. Mirosław                              1. o. Paweł                                2. o. Andrzej C.        

16.00    o. Cezary                                   1. o.  Łukasz                              2. o. Stanisław

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Andrzej M.D.                    2. o.  Jarosław                                           

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.