VI Niedziela Zwykła - 13.02.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław                            1. o. Mirosław   

8.30      o. Łukasz                                1. o. Andrzej C.                          2. o. Andrzej D.                                         

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Stanisław                          2.  o. Paweł                     

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej MD                       2. o. Jarosław       

13.00    o. Łukasz                                 1. o. Paweł                                  2. o. Stanisław        

14.30    o. Mirosław  – Msza dla rodziców i dzieci komunijnych

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Andrzej M.D.                      2. o. Łukasz

18.00    o. Andrzej D.                          1. o. Mirosław                              2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.