V Niedziela Zwykła - 06.02.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Artur   

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andrzej C.                          2. o. Stanisław                                          

10.00    o. Cezary                                1.  o. Łukasz                               2.  o. Paweł                   

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej MD                       2. o. Jarosław       

13.00    o. Mirosław                            1. o. Andrzej D.                          2. o. Łukasz        

16.00    o. Łukasz                                 1. o.  Stanisław                          2. o. Artur

18.00    o. Paweł                                   1. o. Cezary                                2. o.  Jarosław                                             

 

Homilia  –  br. Mirosław, proboszcz

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.