IV Niedziela Zwykła - 30.01.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Artur   

8.30      o. Mirosław                           1. o. Stanisław                           2. o. Paweł                                       

10.00    o. Artur                                  1.  o. Mirosław                            2.  o. Jarosław                                       

11.30    o. Andrzej                               1. o. Andrzej MD                       2. o. Stanisław       

13.00    o. Mirosław                           1. o. Paweł                                   2. o. Artur       

16.00    o. Stanisław                           1. o.  Andrzej C.                          2. o. Andrzej M.D.

18.00    o. Paweł                                  1. o. Mirosław                            2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.