III Niedziela Zwykła - 23.01.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Artur                                 1. o. Paweł   

8.30      o. Jarosław                            1. o. Mirosław                         2. o. Łukasz                                       

10.00    o. Cezary                               1.  o. Artur                              2.  o. Stanisław                                         

11.30    o. Paweł                                  1. o. Jarosław                          2. o. Krzysztof D.      

13.00    o. Mirosław                           1. o. Andrzej D.                        2. o. Cezary       

16.00    o. Łukasz                               1. o.  Stanisław                        2. o. Andrzej M.D.

18.00    o. Andrzej D.                        1. o. Cezary                               2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.