II Niedziela Zwykła - 16.01.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Mirosław   

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Łukasz                             2. o. Paweł                                                   

10.00    o. Artur                                   1.  o. Jarosław                        2.  o. Stanisław                                        

11.30    o. Paweł                                  1. o. Andrzej D.                      2. o. Mirosław        

13.00    o. Łukasz                                1. o. Artur                                2. o. Stanisław       

14.30    o. Mirosław                            1. o. Jarosław

16.00    o. Stanisław                            1. o.  Łukasz                            2. o. Paweł

18.00    o. Jarosław                             1. o. Artur                               2. o.  Andrzej D.                                         

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.