II NIEDZIELA NARODZENIA PAŃSKIEGO - 02.01.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Stanisław

8.30      o. Paweł                                 1. o. Andrzej C.                         2. o. Mirosław                                           

10.00    o. Andrzej D.                        1.  o. Jarosław                          2.  o. Łukasz                                            

11.30    o. Andrzej C.                         1. o. Paweł                                 2. o. Andrzej D.         

13.00    o. Mirosław                           1. o. Stanisław                         2. o. Łukasz      

16.00    o. Cezary                                1. o.  Artur                                 2. o. Paweł    

18.00    o. Łukasz                               1. o. Cezary                               2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  –  List Rektora KUL

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.