UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - 25.12.2021 r.

  1. Dzisiaj mamy tylko jedno ogłoszenie: Jutro, z okazji Niedzieli Świętej Rodziny, na każdej Mszy św. będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. A dzisiaj chcemy Wam przekazać tylko życzenia świąteczne!

 

  1. Najpierw życzenia abpa Stanisława Budzika, Pasterza diecezji lubelskiej:

 

Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”.  

W Święta Bożego Narodzenia udajemy się w duchu do Betlejem, aby w małym Dziecku rozpoznać Słowo, które stało się Ciałem i rozbiło swój namiot wśród nas. Wsłuchujemy się w głos niebiańskiego hymnu: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Niech Ten, który jest naszym pokojem, który zburzył mury ludzkiej wrogości i głosił pokój zarówno dalekim, jak i bliskim (por. Ef 2), rozświetli mroki ludzkiej nocy promieniami przebaczenia i pojednania. Wołamy o pokój dla rozdartego konfliktami świata i dla naszych poranionych serc. Niech Nowonarodzony przyniesie pokój tym, którzy obawiają się o życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich; którzy lękają się o bezpieczeństwo swoich granic; którzy pozbawieni zostali ojczyzny i dachu nad głową. Niech Ten, który się narodził, pomoże nam stać się ludźmi Bożego upodobania – na Jego obraz, a więc ludźmi pokoju i pojednania, porozumienia i dialogu.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w pokój i dobro Nowego Roku!”

+Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski,             

 Lublin, Boże Narodzenie 2021

  1. Kochani Parafianie i Przyjaciele Poczekajki, Sympatycy i Goście przyjezdni na święta, wszystkim Wam Bracia i Siostry życzymy dobrych Świąt. Niech łaska Boża pochodząca od Dzieciątka Jezus wypełnia Wasze serca światłem i obdarzy Wasze rodziny wszelkim błogosławieństwem, pomyślnością i zdrowiem.