UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - 25.12.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

Msza o północy (Pasterka)  o. Mirosław

7.00      o. Paweł                                  

8.30      o. Andrzej D.                                                            

10.00    o. Artur                                                                                     

11.30    o. Andrzej C.                                        

13.00    o. Mirosław                            

16.00    o. Jarosław                                       

18.00    o. Łukasz                                                                       

 

Homilia  –  celebrans

  • W pierwszy Dzień Bożego Narodzenia nie będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania.