NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 26.12.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Paweł   

8.30      o. Krzysztof D.                       1. o. Jarosław                                                         

10.00    o. Artur                                   1.  o. Łukasz                                                         

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Artur                                

13.00    o. Mirosław                             1. o. Cezary                                   

16.00    o. Łukasz                                 1. o.  Krzysztof D.                                   

18.00    o. Paweł                                   1. o. Mirosław                                                                    

 

Homilia  –  List KEP na Niedziele Świętej Rodziny

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.