IV NIEDZIELA ADWENTU - 19.12.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Cezary  

8.30      o. Łukasz                                1. o. Paweł                                  2. o. Artur                                                

10.00    o. Artur                                   1.  o. Mirosław                           2.  o. Jarosław                                         

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Cezary                              2. o. Samuel        

13.00    o. Mirosław                            1. o. Łukasz                               2. o. Andrzej C.    

16.00    o. Artur                                    1. o.  Paweł                                2. o. Łukasz   

18.00    o. Paweł                                  1. o. Mirosław                           2. o.  Jarosław                                          

 

Homilia  –  Ojcowie misjonarze

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.