I Niedziela ADWENTU - 28.11.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Paweł  

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Łukasz                                 2. o. Andrzej C.                            

10.00    o. Cezary                                 1.  o. Jarosław                             2.  o. Mirosław                                        

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej D.                          2. o. Stanisław        

13.00    o. Mirosław                             1. o. Łukasz                                  2. o. Artur   

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Krzysztof D.                       2. o. Cezary  

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Stanisław                            2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  –  List pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.